Word From Kishor Shahi

यो क्यानियोनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमको एक हिस्सा हुन पाउँदा खुसी छु। यस अवसरले हामीलाई वर्तमान युवा रोजगारीको अवस्था, यस राज्यका युवाहरूलाई सशक्त पार्न व्यावहारिक कार्यक्रम, रणनीति नीतिहरू कार्यान्वयनमा गरेका प्रगति देशको आर्थिक विकासमा कसरी अझ बढी अर्थपूर्ण रूपमा भाग लिन सकिन्छ भन्नेमा सामूहिक रूपमा प्रतिबिम्बित गर्ने अवसर प्रदान गरेकोछ पेशागत दक्षबुद्धिमान कामदारहरूले नयाँ अवसरहरूको फाइदा लिनुपर्दछ। प्रत्येक व्यक्तिसँग अद्वितीय सीप हुन्छ। आवश्यकता सीपको पहिचान गर्न एउटा संयन्त्रको विकास गर्नु हो। कौशल निर्माण पनि एक व्यक्तिलाई सशक्त पार्न तिनीहरूको सामाजिक स्वीकृति सुधारको लागि एक उपकरणको रूपमा देख्न क्यानोनिंग बाट सकिन्छ.

 

I am happy to be a part of this canyoning training program. This opportunity has given us an opportunity to collectively reflect on the current state of youth employment, the progress made in implementing practical programs, strategies and policies to empower the youth of this state and how to participate more meaningfully in the economic development of the country. Professional and skilled-intelligent workers should take advantage of new opportunities.Everyone has unique skills. The need is to develop a mechanism to identify skills. Skill building can also be seen from canonizing as a tool to empower an individual and improve their social acceptance.